Projects Version Four

Home Du An

Video Giải pháp và Dự án

Dự án Điện Mặt trời Lộc Ninh 1-2-3 (550MWp)
Dự án Điện mặt trời 168MWp CMX RE Sunseap Vietnam
Giải pháp Quản lý Vận hành Hệ thống Điện Mặt trời
Giải pháp của ATS - SEL cho Trạm biến áp tại Việt Nam (Phần 1)
Giải pháp của ATS - SEL cho Trạm biến áp tại Việt Nam (Phần 2)
blank image
2020
Hệ thống tự động hóa trạm cho TBA 1000kV UHV tại Nhật Bản
Khách hàng: TEPCO/ Takaoka Toko Co., Ltd.
blank image
2018
Hệ thống Điều khiển tích hợp; Tủ bảng điều khiển, bảo vệ, đo lường, SCADA
Khách hàng: : Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA)
blank image
2018
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin, Camera và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2016 < br> Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống Điều khiển, bảo vệ tích hợp, đo lường và cáp điều khiển, Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA và Hệ thống tự dùng cho TBA 500kV Pleiku 2
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2014
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm và hệ thống viễn thông SCADA (Giai đoạn 2)
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2014
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ và thông tin
Khách hàng: Công ty TNHH Alstom Grid Việt Nam
blank image
2013
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, cáp, thông tin liên lạc và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2013
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống cáp, Hệ thống SCADA (Máy 2)
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2012
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2010 Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin và SCADA Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2009
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2008
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2015 Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp và SCADA Khách hàng: Công Ty Truyền Tải Điện 4
blank image
2004
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2018
VTTB nhị thứ, thông tin liên lạc và SCADA
Khách hàng:  Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2018
Hệ thống điều khiển bảo vệ, nguồn tự dùng AC/DC, hệ thống thông tin và SCADA
Khách hàng: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp Điện số 5 (PCC5)
blank image
2017
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin, Camera và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2017
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin, Camera và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2017
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ, đo lường tích hợp trạm, Hệ thống nguồn, cáp, Hệ thống thông tin, Camera và SCADA
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung
blank image
2016
Hệ thống Điều khiển, bảo vệ tích hợp, đo lường và cáp điều khiển, Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA, Hệ thống tự dùng và thiết bị nhất thứ
Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam
blank image
2017
Hệ thống thu thập số liệu và điều khiển thiết bị lưới điện phân phối (SCADA/DMS) của EVNCPC
Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (CPC)
blank image
2020
Hệ thống OCC cho cụm nhà máy điện mặt trời
Khách hàng: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
blank image
2018
Hệ thống điều khiển tại các TBA 110kV và cấu hình tín hiệu tại TTĐK từ TBA 110kV đến TTĐK Quảng Trị và TTGS EVNCPC
Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung/ Ban QLDA Điện Nông Thôn Miền Trung
blank image
2018
Hệ thống điều khiển tại các TBA 110kV và cấu hình tín hiệu tại TTĐK từ TBA 110kV đến TTĐK Quảng Ngãi và TTGS EVNCPC
Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung/ Ban QLDA Điện Nông Thôn Miền Trung
blank image
2017
Trung tâm điều khiển xa (2016) của Công ty Truyền tải điện 4
Khách hàng: Công Ty Truyền Tải Điện 4 (PTC4)
blank image
2016
Hệ thống SCADA/DMS cho Tổng Công ty Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: Tổng Công Ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh/ Ban QLDA Lưới Điện TP. Hồ Chí Minh
blank image
2015
Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật và tích hợp phần mềm cho hệ thống SCADA/EMS của Trung Tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia
Khách hàng: Open Systems International Inc. (OSI)
blank image
2015
Trung tâm giám sát quản lý vận hành lưới điện (OCC) Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng:Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh/ Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh
blank image
2012
Hệ thống SCADA Cho Công ty Thủy điện Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi
Khách hàng: Công Ty Thủy Điện Đa Nhim-Hà Thuận-Đa Mi.
blank image
2011
Hệ thống thông tin vận hành lưới điện truyền tải Cho Tổng Công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia (NPT)
Khách hàng: Công Ty Truyền Tải Điện 1 (PTC1)
blank image
2010
Hệ thống SCADA/EMS cho TTĐĐ HTĐ Miền Nam (SRLDC)
Khách hàng: Trung Tâm Điều Độ HTĐ Miền Nam
blank image
2008
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống SCADA/EMS cho TTĐĐ HTĐ Quốc Gia (NLDC)
Khách hàng: Trung Tâm Điều Độ HTĐ Quốc Gia
blank image
2020
Hệ thống PV SCADA & PPC và OCC cho cụm 3 Nhà máy điện Mặt trời và SAS cho TBA 220kV
Khách hàng: Super Energy Group/ Power China
blank image
2020
Hệ thống PV SCADA & PPC và OCC cho cụm 3 Nhà máy điện Mặt trời
Khách hàng: Power China
blank image
2019
Tổng thầu EPC cho trạm biến áp 110kV, hệ thống ghi sự cố & quản lý chất lượng FRPQ & PMU, và hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Tập đoàn Sunseap/ Sterling & Wilson
blank image
2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA
Khách hàng: : Bouygues Energies and Services
blank image
2019 Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG)
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: : Power China
blank image
2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Hawee Mechanical and Electrical JSC
blank image
2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Hydrochina Huadong Engineering Corporation Limited
blank image
2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: China Energy Engineering Group - Shanxi Electric Power Engineering Co., Ltd.
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Hawee Mechanical and Electrical JSC
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Thanh Vinh Solar JSC
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Thien Tan Solar Ninh Thuan JSC
blank image
2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: DLG Ninh Thuan Solar Power JSC
blank image
2018
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thử nghiệm trạm và đường dây 110kV
Khách hàng: Công Ty Thủy Điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Ha Do Binh Thuan JSC
blank image
2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA
Khách hàng: Bamboo Capital Group
blank image
2020
Hệ thống PV SCADA & PPC cho Nhà máy điện Mặt trời và SAS cho TBA 110kV
Khách hàng: NSN Construction & Engineering JSC
blank image
2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2
blank image
2019
Hệ thống định vị sự cố cho 2 đường dây 220kV Dầu Tiếng - Tây Ninh và 220kV Dầu Tiếng - Bình Long
Client: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT)
blank image
2017
Hệ thống Định vị sự cố cho các đường dây 220kV, 500kV do PTC3 & PTC4 quản lý
Client: Công Ty Truyền Tải Điện 4 (PTC4)