ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Pham Vi

Chúng tôi Cung Cấp Giải pháp Thông minh

Chúng tôi cung cấp và tích hợp các giải pháp, sản phẩm và ứng dụng phục vụ Phân phối và Truyền tải Điện

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn vẹn bao gồm tư vấn, thiết kế, thực hiện tổng thầu EPC, hỗ trợ vận hành và bảo trì cũng như hỗ trợ khách hàng khi làm việc và thỏa thuận với các đơn vị có thẩm quyền và EVN. ATS đồng thời cũng là Nhà phân phối tại Việt Nam cho sản phẩm SEL và RFL.

PHẠM VI CUNG CẤP

bt-line
DSC01477x

Hệ thống & Giải pháp

Sản phẩm Phần Mềm

Dịch vụ

Thiết bị Phần cứng

Nghiên Cứu Phát Triển
Phần Mềm

Nghiên Cứu Thiết Kế
Thiết Bị Phần Cứng

Sản Xuất, Tích Hợp
& Hiệu Chỉnh

Lắp Đặt, Thí Nghiệm
Vận Hành & Bàn Giao

Bảo Trì Và
Nâng Cấp Hệ Thống

Quản Lý Dự Án

Tư Vấn Và
Phân Tích Hệ Thống

Đào Tạo

GIẢI PHÁP & SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

bt-line

Giải pháp và Hệ thống

1. Tự động hóa Trạm

@Station®: Hệ thống Tích hợp Điều khiển Bảo vệ và tự động hóa Trạm biến áp

2. SCADA/Giám sát

@SCADA+®: Hệ thống Thu thập và Xử lý dữ liệu SCADA cho các Trung tâm điều độ hệ thống điện

3. Giám sát & Điều khiển NMĐ Mặt trời

PPC & PV SCADA: Hệ thống Giám sát và Điều khiển cho Nhà máy Điện Mặt trời

4. Ghi Sự cố & Giám sát Chất lượng

SmartPQFR: Hệ thống Giám sát Chất lượng điện năng và Ghi sự cố

5. Hệ thống Thông tin Đo đếm Điện năng

@IMIS: Hệ thống Thông tin Quản lý Đo đếm cho Vận hành và Kinh doanh Điện năng

6. Hệ thống Định vị Sự cố Tự động

SmartAFL: Phần mềm Định vị Sự cố Tự động

7. MicroGrid Controller

@MicroGrid: Hệ thống Thu thập và Xử lý dữ liệu cho lưới điện MicroGrid

8. Trung tâm Quản lý Vận hành

@OCC: Hệ thống Thu thập và Xử lý dữ liệu OCC cho quản lý vận hành lưới điện và Nhà máy điện

9. Hệ thống Giám sát Hệ thống Diện Rộng

SmartWAMS: Hệ thống Giám sát Diện rộng với Công nghệ Đồng bộ Pha

Sản phẩm phần mềm

1. Thu thập Dữ liệu

SmartFR: Thu thập, Phân tích và Hiển thị Sự cố
SmartICCP: PM Kết nối Dữ liệu liên Trung tâm
SmartIO: PM Kết nối Dữ liệu I/O

2. Data Server

SmartCIM: PM Mô hình Hệ thống Điện theo CIM
SmartHIS: Phần mềm Cơ sở Dữ liệu Quá khứ
SmartServer: Phần mềm Xử lý Dữ liệu Thời gian Thực

3. Hiển thị & Giao diện

SmartHMI Studio: Phần mềm Giao diện Đồ họa
SmartGIS: PM Hiển thị Thông tin Lưới điện
SmartPortal: Cổng Dữ liệu Vận hành Thời gian Thực

4. Chẩn đoán Lỗi

SmartDGA: Chẩn đoán Hư hỏng cho Máy biến áp
SmartFD: Chẩn đoán Hư hỏng cho Nhà máy Năng lượng

5. Dự báo

SmartRGF: Dự báo Công suất Phát điện
SmartLF: Dự báo Phụ tải

6. Quản lý & Điều khiển

SmartDAS: Hệ thống Tự động hóa Lưới phân phối
SmartDMS/SmartEMS: Phần mềm Quản lý Phân phối Điện năng & Phần mềm Quản lý Điện năng
SmartPPC: Hệ thống Tự động Điều khiển cho Nhà máy điện

Thiết bị Phần cứng

1. Modem 3G/4G

SmartModem: Modem 3G/4G

2. Security Gateway

SmartGateway: Cổng Thông tin Bảo mật Một chiều