ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Du Bao

SmartLF

Phần mềm Dự báo Phụ tải

SmartLFTM là phần mềm dự báo phụ tải dựa trên mạng Neural nhân tạo.

Chức Năng và Đặc Tính Tiêu Biểu

  • Dự báo phụ tải ngắn hạn và dài hạn
  • Dự báo đồng thời nhiều điểm phụ tải (không giới hạn)
  • Lập lịch dự báo

SmartRGF

Phần mềm Dự báo Công suất Phát điện

SmartRGFTM là giải pháp Phần mềm dạng Dịch vụ (SaaS) dựa trên công nghệ Trí khôn Nhân tạo (AI), sử dụng mô hình Machine Learning/AI và Deep Learning để cung cấp các dự báo chính xác cho hệ thống năng lượng tái tạo.

 

Sản phẩm của chúng tôi cung cấp khả năng dự báo sản lượng cho các nhà máy điện mặt trời PV riêng lẻ hoặc hệ thống năng lượng mặt trời phân tán, cho một khu năng lượng mặt trời, khu vực hoặc quốc gia.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

  • Dự báo giờ tới
  • Dự báo ngày tới
  • Dự báo tuần tới
  • Mô hình hóa và phát triển tùy chỉnh
  • Độ chính xác cao nhất
  • Hỗ trợ nhiều loại định dạng như xml, csv, sql hoặc hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở mysql, cloud sql, bigquery, vv…
  • Có các giao diện với SCADA

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi