ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Ghi Su Co

SmartPQFR

Hệ thống Ghi sự cố và Giám sát Chất lượng Điện năng.

SmartPQFRTM là một hệ thống tự động thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu và hồ sơ hệ thống điện trong điều kiện vận hành bình thường cũng như trong điều kiện vận hành lỗi và có xáo trộn. Hệ thống cũng cung cấp nguyên nhân sự cố, dạng sóng dao động, trạng thái hành vi của thiết bị và các thông tin cần thiết khác để phân tích hệ thống điện.

 

Thông tin chi tiết của hệ thống điện được hiển thị sẽ cho phép người điều khiển thực hiện hành động khắc phục cần thiết cho các sự cố hệ thống nhất định và phân tích chất lượng của hệ thống điện để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của bất kỳ hệ thống phát, truyền và phân phối nào.

 

Hệ thống cung cấp tất cả thông tin cần thiết trên hệ thống điện để hỗ trợ người điều khiển từ xa xác định nguyên nhân lỗi và xử lý phục hồi, từ đó đảm bảo sự vận hành liên tục của hệ thống điện.

 

Giải pháp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về IEC, IEEE/ANSI cũng như các tiêu chuẩn và quy định quốc gia của Chính phủ và Điện lực Việt Nam (EVN).

GIẢI PHÁP LINH HOẠT

Linh hoạt &

Tùy chỉnh

Tương thức với nhiều

Giao thức & Định dạng

Tuân thủ Tiêu chuẩn

Công nghiệp

Cho phép Khả năng

Mở rộng

Đặc tính & Chức năng Tiêu biểu

  • Đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu để tạo điều kiện phân tích các nhiễu loạn trong hệ thống và chất lượng điện năng của hệ thống điện cũng như các tài sản của hệ thống phát điện, truyền tải và phân phối.
  • Thực hiện tự động thu thập, lưu trữ và xử lý Chuỗi Sự Kiện (SOE), ghi chép lỗi, ghi chép nhiễu, ghi chép chất lượng điện năng, dữ liệu đo lường pha. Đồng thời liên lạc với hệ thống Ghi lỗi (FR), Hệ thống giám sát diện rộng (WAM), Hệ thống giám sát chất lượng điện năng (PQ) tại các Trung tâm điều độ.
  • Dữ liệu SOE, FR và DDR được đóng dấu thời gian chính xác, giúp người dùng có thể dễ dàng đồng bộ hóa thời gian.
  • Hệ thống nhỏ gọn, tiết kiệm, bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết để đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của EVN. Các hệ thống này được thiết kế để hoạt động trong môi trường trạm biến áp khắc nghiệt.
  • Quản lý thiết bị điện tử thông minh (IED) và ghi chép dữ liệu theo thứ bậc.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: IEC, NERC, IEEE, vv…
  • Hỗ trợ bản ghi lỗi và giao thức thu nhận bản ghi nhiễu như IEC61850-8-1 Dịch vụ tệp, FTP, Telnet, giao thức độc quyền, vv…
  • Hỗ trợ phiên bản mới nhất của C37.111 (COMTRADE), định dạng tệp IEEE C37.118 và PQDIF.
  • Hỗ trợ hơn 1000 thiết bị điện tử thông minh (IED).

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi