ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Security Gateway

SmartGateway

Thiết bị bảo mật dựa trên công nghệ bảo mật một chiều.

SmartGateway cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối cho các hệ thống điều khiển quan trọng và các mạng điều khiển (như mạng SCADA Công nghiệp) khỏi các nguy cơ tấn công xuất phát từ các mạng bên ngoài.

Đặc Tính Tiêu Biểu

  • Phân tách mạng OT/IT, cho phép dữ liệu chỉ truyền theo một chiều
  • Đảm bảo hoàn toàn không có rủi ro cho mạng OT
  • Hỗ trợ các chuẩn giao thức SCADA công nghiệp
  • Hỗ trợ giao thức IEC60870-5-101
  • Hỗ trợ giao thức IEC60870-5-104
  • Hỗ trợ giao thức ICCP/TASE2
  • Truyền dữ liệu theo giao thức None-IP
  • Mã hóa dữ liệu mạnh

Liên Hệ Chúng Tôi