2016 < br>
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống Điều khiển, bảo vệ tích hợp, đo lường và cáp điều khiển, Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA và Hệ thống tự dùng cho TBA 500kV Pleiku 2

Khách hàng: Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Trung