ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Hien Thi

SmartHMI
Studio

Phần mềm Xây dựng và Hiển thị Giao diện Đồ họa HMI

SmartHMI StudioTM là phần mềm xây dựng giao diện người-máy (HMI – Human Machine Interface) cho hệ thống giám sát điều khiển thời gian thực trong các lĩnh vực công nghiệp, an ninh quốc phòng, giao thông công cộng, thị trường tài chính, vv… với yêu cầu đáp ứng nhanh, lượng dữ liệu lớn, tính bảo mật cao với kết nối truyền tin đa dạng.

 

SmartHMI StudioTM đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng trong ngành điện như các hệ thống SCADA; hệ thống giám sát, điều khiển bảo vệ tích hợp trạm biến áp (SAS); hệ thống trung tâm giám sát vận hành (OCC).

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

 • Kiến trúc phân tán và có thể triển khai trên phạm vi rộng
 • Chức năng tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng
 • Mô-đun SmartHMI Builder cung cấp các công cụ để xây dựng giao diện theo nhu cầu của người dùng
 • Mô-đun SmartHMI Viewer cho phép người dùng chạy chương trình ngay khi đang xây dựng ứng dụng
 • Chức năng tìm kiếm hỗ trợ quản lý và cấu hình ứng dụng theo sơ đồ hình cây
 • Chức năng SmartControl sử dụng, lưu trữ và có thể áp dụng lại các template thiết kế
 • Khả năng phục hồi sau lỗi đảm bảo hệ thống luôn hoạt động thông suốt

SmartGIS

Phần mềm Hiển thị Thông tin Lưới điện trên GIS

SmartGISTM (Hệ thống quản trị trên nền Thông tin Địa lý) là một mô-đun phần mềm độc lập, khi tích hợp cùng với hệ thống SCADA/DMS sẽ mang đến nhiều lợi ích thực tiễn cho khách hàng.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

 • Hiển thị mô hình lưới điện trực quan trên nền bản đồ
 • Hiển thị các thông tin dữ liệu vận hành thực tế
 • Quản lý cấu trúc kết lưới (topology) và tài sản theo mô hình CIM (Common Information Model)
 • Tích hợp kết quả tính toán của các chương trình quản lý lưới điện phân phối (DMS)
 • Hỗ trợ người vận hành điều khiển và giám sát hệ thống an toàn, chính xác cũng như hỗ trợ công tác quản lý và khắc phục sự cố
 • Quản lý đội công tác và quản lý mất điện

SmartPortal

Phần mềm Cổng Dữ liệu Vận hành Thời gian Thực

Realtime PortalTM là bộ ứng dụng dựa trên nền tảng và môi trường web cho phép nhiều người dùng đồng thời truy cập một khối lượng lớn thông tin thời gian thực và dữ liệu quá khứ. Các thông tin này được liên tục thu thập, lưu trữ, duy trì và luôn sẵn sàng cho các bộ phận vận hành, kế hoạch – quy hoạch, bảo trì bảo dưỡng hay những ứng dụng diện rộng như vận hành thị trường điện, GIS, vv…

 

Hệ thống được thiết kế để có thể truy cập đến dữ liệu rất nhanh chóng thông qua các cơ chế bảo mật có độ an toàn cao.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

 • Hiển thị dữ liệu vận hành dưới dạng hình vẽ, sơ đồ, đồ thị, đồng hồ
 • Lập báo cáo
 • Hiển thị giá trị điểm dữ liệu dạng Đồ thị và Truy vấn giá trị các điểm dữ liệu
 • Thông báo qua email hoặc SMS

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi