ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Thu Thap Du Lieu

SmartFR

Phần mềm Thu thập Thông tin, Phân tích và Hiển thị Sự cố

SmartFRTM là phần mềm tự động thu thập và phân tích dữ liệu sự cố trong các hệ thống điều khiển bảo vệ để cung cấp, hiển thị kết quả cho người vận hành.

Chức năng Tiêu biểu

  • Tự động thu thập dữ liệu sự cố ghi nhận bởi BCU từ các nhà sản xuất khác nhau như: SEL, ABB, Siemens, Toshiba, Schneider, vv.
  • Lưu trữ và quản lý bản ghi sự cố DFR trong cơ sở dữ liệu tập trung
  • Phân tích và hiển thị dữ liệu sự cố
  • Tự động Báo cáo và Thông báo sự cố

SmartICCP

Phần mềm Kết nôi Dữ liệu liên Trung tâm

SmartICCPTM là giao diện ICCP OPC có khả năng cung cấp kết nối tới các ứng dụng Windows bất kỳ có sử dụng OPC. SmartICCPTM cung cấp một giao thức liên lạc tiêu chuẩn phù hợp với IEC60870-6 TASE.2, có thể sử dụng OPC mà không cần bất kỳ một tập lệnh hoặc giao diện nào khác.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

SmartICCP là giao diện chuẩn hóa có khả năng cung cấp công cụ để tích hợp các ứng dụng OPC trên Windows với các ứng dụng khác:

  • Trao đổi dữ liệu giữa các Trung tâm Điều khiển SCADA/EMS/DMS
  • Giao diện với các nhà máy/trạm điện cho việc điều độ hệ thống điện
  • Tương thích với các phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba có sử dụng chuẩn ICCP.

SmartIO

Phần mềm Kết nối Dữ liệu I/O

SmartIOTM là phần mềm kết nối dữ liệu theo các giao thức chuẩn. SmartIOTM có khả năng thu thập dữ liệu từ các thiết bị và cũng là nguồn dữ liệu cho các hệ thống khác.

Chức năng & Đặc tính Tiêu biểu

  • Hỗ trợ nhiều loại giao thức khác nhau bao gồm: IEC-61850 Client, IEC-101 Master/Slave, IEC-103 Master, IEC-104 Master/Slave, Modbus Master/Slave, OPC Server/Client, Script, vv.
  • Hỗ trợ khả năng chuyển đổi dữ liệu giữa các giao thức khác nhau
  • Số lượng kênh dữ liệu không giới hạn

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi