2020
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Ha Do Binh Thuan JSC