ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Giam Sat Dien Rong

SmartWAMS

Hệ thống Giám sát Diện Rộng với Công nghệ Đồng bộ Pha giúp thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu đồng bộ pha.

SmartWAMSTM thực hiện thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu đồng bộ pha dựa trên công nghệ đo lường đồng bộ góc pha (PMU – Phasor Measurement Unit), cho phép giám sát hệ thống điện diện rộng với độ tin cậy cao và thời gian cập nhật nhanh.

 

Hệ thống SmartWAMS™ được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn thế giới (IEEE, IEC, etc.) và đồng thời tương thích với các yêu cầu vận hành hệ thống điện tại Việt Nam. Hệ thống này có thể được sử dụng độc lập với hệ thống SCADA/EMS  và đồng thời hỗ trợ hệ thống SCADA/EMS trong việc giám sát và vận hành thời gian thực/ trực tuyến cũng như tính toán phân tích hệ thống sau vận hành.

GIẢI PHÁP ĐÁNG TIN CẬY CHO HỆ THỐNG DỮ LIỆU LỚN

Tốc độ Thu thập Mẫu

Cao

Khả năng Lưu trữ

Dữ liệu Khối lượng Lớn

Hỗ trợ nhiều Giao thức

Kết nối & Truyền tin

Đặc tính Tiêu biểu

 • Thu thập dữ liệu đồng bộ pha thời gian thực với tốc độ tới 30 mẫu mỗi giây
 • Xử lý và hiển thị dữ liệu real-time trên diện rộng như: f, U, δ, P, Q, vv.
 • Lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn ở nhiều dạng cơ sở dữ liệu như: PI, SQL, Oracle, vv.
 • Tương tác với các ứng dụng Off-line hiện có như: SCADA/EMS, phần mềm PSS E, DigSILENT, vv.
 • Hỗ trợ các giao thức kết nối như: IEEE C37.118, IEEE 1344-1995, Gateway Stream, SEL Fast Messaging, vv.

Chức năng Tiêu biểu

 • Nâng cao khả năng quan sát tình trạng hệ thống qua việc xử lý và hiển thị dữ liệu thời gian thực diện rộng:
  • Tần số (f) và tốc độ thay đổi tần số (df /dt)
  • Biên độ và góc pha điện áp và dòng điện
  • Góc lệch pha (dd)
  • Trào lưu công suất (MW, MVAr)
  • Độ nhạy điện áp & góc pha (dV/dP, dV/dQ, dd/dP)
 • Tăng cường khả năng, tốc độ, và tính chính xác của tính toán trạng thái hệ thống (PMU hoặc kết hợp giữa PMU và SCADA)
 • Đánh giá mức độ ổn định của hệ thống và đưa ra các cảnh báo:
  • Mức độ mang tải của lưới dựa trên độ lệch góc pha
  • Mức độ ổn định tần số dựa trên quan sát tần số tại các khu vực khác nhau
  • Mức độ ổn định hệ thống dựa trên tốc độ biến thiên các thông số (điện áp, tần số)
  • Mức độ ổn định điện áp dựa trên biên độ điện áp và độ dự trữ công suất phản kháng
  • Mức độ ổn định của hệ thống dựa trên các đánh giá về độ nhạy (dV/dQ)
 • Cung cấp dữ liệu cho tính toán tối ưu năng lượng (OPI), quản lý điệp áp
 • Tính toán giới hạn truyền tải công suất, khả năng tải của đường dây với các phần mềm bên thứ ba như PSS/E, DigSILENT, Quick Stab, vv.
 • Phát hiện và định vị sớm các sự cố trên lưới
 • Phát hiện các dao động công suất trên hệ thống
 • Và các ứng dụng off-line dựa trên cơ sở dữ liệu ATS SmartHISTM.

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên Hệ Chúng tôi