Về Chúng Tôi

Home Khach Hang

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty công nghiệp và trong ngành điện,
tại Việt Nam cũng như quốc tế.

01.

Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN)

 • Ban QLDA các Công trình Điện Miền Nam
 • Ban QLDA các Công trình Điện Miền Trung
 • Ban QLDA các Công trình Điện Miền Bắc
 • Công ty Truyền tải Điện 1
 • Công ty Truyền tải Điện 2
 • Công ty Truyền tải Điện 3
 • Công ty Truyền tải Điện 4

02.

Các Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện (EVN)

 • Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia
 • Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Nam
 • Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc

03.

Các Công ty Điện lực (EVN)

 • Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
 • Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
 • Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
 • Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
 • Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

04.

Các Nhà máy Điện (EVN)

 • Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
 • Công ty Thủy điện Hòa Bình

05.

Khách hàng Công nghiệp &
Các Nhà Sản xuất về Điều khiển Bảo vệ

 • Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
 • Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia
 • Nhà máy thép Đồng Tiến
 • Nhà máy thủy điện Dakr’tih
 • Nhà máy điện Mông Dương II
 • Nhà máy điện Vĩnh Tân II

06.

Khách hàng Quốc tế

 • Siemens
 • Alstom Grid/GE
 • Sunseap Group
 • Sterling & Wilson
 • Bouygues Energies and Services
 • Powerchina Huadong Engineering Corporation
 • Open Systems International
 • Franco Pacific Ventures
 • Doosan Heavy Industries & Construction
 • Shanghai Electric Power Generation
 • Xian Electric Engineering Ltd. Co.