ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Do Dem

@IMIS

Hệ thống Tích hợp Thông tin Quản lý Đo đếm cho Vận hành và Kinh doanh Điện năng

@IMISTM là một Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm thực hiện nhiệm vụ kết nối các công tơ điện tử tại các điểm đo, truyền dữ liệu đo đếm về tập trung tại trung tâm dữ liệu, xử lý và lưu trữ các thông tin đo đếm này. Đồng thời, sản phẩm này còn cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu phù hợp cho từng đối tượng sử dụng.

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CHO QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Thu thập Dữ liệu từ

Nhiều Điểm Thiết bị

Nhiều Điểm Truy cập

Dữ liệu

Nhiều Ứng dụng Khai thác

Dữ liệu

Đặc tính & Chức năng Tiêu biểu

  • Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu tại các điểm đo tập trung hoặc phân tán
  • Hệ thống hỗ trợ kết nối nhiều loại đường truyền khác nhau
  • Hệ thống có khả năng kết nối nhiều loại công tơ, không phụ thuộc hãng sản xuất
  • Các ứng dụng khai thác dữ liệu phong phú, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
  • Hỗ trợ truy cập, khai thác điểm đo mọi lúc mọi nơi với các thiết bị số: máy tính bảng, điện thoại thông minh, vv.

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi