ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Microgrid Controller
@MicroGrid

Giải pháp Tích hợp Thu thập và Xử lý Dữ liệu, Điều khiển và Bảo vệ Cho Lưới điện MicroGrid.

Giải pháp điều khiển MicroGrid của chúng tôi cung cấp các chức năng giám sát, điều khiển và tự động hóa với cấu trúc hệ thống linh hoạt, thuận tiện cho vận hành. Hệ thống phần mềm điều khiển MicroGrid được thiết kế theo dạng mô-đun; các mô-đun độc lập được phát triển và thiết kế riêng cho các nhu cầu cụ thể của từng dự án MicroGrid.

 

Hệ thống của chúng tôi kết hợp công nghệ mới nhất trong mảng lưới Microgrid để cung cấp tới người dùng các giải pháp sáng tạo theo nhu cầu kỹ thuật của họ. Hệ thống của chúng tôi tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành cho hệ thống mở, cho phép giao tiếp giữa hệ thống điều khiển với các thiết bị và hệ thống từ các nhà cung cấp khác.

 

Giải pháp kiểm soát MicroGrid của chúng tôi là một hệ thống tích hợp bao gồm các thành phần sau:

 • Hệ thống điều khiển Microgrid tập trung với hệ thống quản lý năng lượng và giao diện trực quan
 • Hệ thống bảo vệ phối hợp
 • Hệ thống đo lường, giám sát và đo lường chất lượng điện năng
 • Cơ sở hạ tầng truyền thông
 • Công cụ kỹ thuật để cấu hình và bảo trì hệ thống

GIẢI PHÁP LINH HOẠT CHO MỞ RỘNG TƯƠNG LAI

Linh Hoạt

& Tùy chỉnh

Không Phụ thuộc vào Hãng

Thiết bị Phần cứng

Tuân thủ Tiêu chuẩn

Công nghiệp

Cho phép Khả

năng Mở rộng

Đặc tính Tiêu biểu

 • Tuân thủ tiêu chuẩn: phần mềm và phần cứng tuân thủ các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong ngành, đặc biệt là ANSI / IEEE, ISO và IEC, hỗ trợ khách hàng có thể tùy chọn sử dụng thiết bị từ các hãng khác nhau và để tránh sự phụ thuộc vào nhà sản xuất.
 • Tính sẵn sàng: hệ thống đáp ứng tiêu chí sẵn sàng 99.95%, không điểm lỗi và backup dàng riêng cho các chức năng phần mềm và phần cứng quan trọng.
 • Khả năng mở rộng: cho phép thêm các chức năng mới mà không cần thay đổi lớn về hệ thống hoặc chương trình.
 • Thiết kế phân tán mở: tổng thể hệ thống được thiết kế theo dạng phân tán và mở, về mặt phần cứng và phần mềm, cho phép bổ sung thêm bộ xử lý và phần mềm mà không cần thay thế các thành phần hiện có.
 • Khả năng thay đổi quy mô: hệ thống có được áp dụng cho các quy mô khác nhau. Cùng một kiến ​​trúc cơ bản có thể hỗ trợ cho dự án có quy mô khác nhau và có thể được nâng cấp để hỗ trợ mở rộng hệ thống và chức năng.
 • Hiệu suất: Hệ thống sẽ hỗ trợ tất cả các chức năng theo yêu cầu của khách hàng
 • Độ chính xác tổng thể: Tỷ lệ lỗi chung của thông tin được xử lý tuân thủ yêu cầu.
 • Độ tin cậy, dự phòng, chuyển đổi dự phòng, back-up: thiết kế đảm bảo hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động nếu máy chủ chính bị lỗi.

Chức năng Tiêu biểu

 • Hoạt động phục vụ các mục tiêu cụ thể được chỉ định: như tối đa hóa khả năng tự cung cấp năng lượng, giảm thiểu số lượng hoặc số giờ hoạt động của máy phát điện diesel hiện có, tăng độ tin cậy, chất lượng điện năng và giảm đỉnh, giảm tổn thất điện năng trong đường dây phân phối hoặc điều khiển Volt/Var.
 • Có thể đưa ra trọng số hoặc mức độ ưu tiên để tránh xung đột giữa các mục tiêu khác nhau. Mục tiêu ưu tiên cao luôn được ưu tiên hơn các mục tiêu ưu tiên thấp.
 • Có thể giao tiếp với bộ điều khiển máy phát điện diesel, bộ điều khiển sạc, bộ điều khiển PCS, hệ thống quản lý pin, năng lượng mặt trời nổi và trạm thời tiết hiện hữu.
 • Hỗ trợ dự báo về các chức năng tải và phát điện, và thu thập dữ liệu dự báo thời tiết từ các đơn vị cung cấp.
 • Hệ thống điều khiển MicroGrid và tất cả các thành phần trong hệ thống được đồng bộ hóa bằng hệ thống đồng bộ thời gian GPS.
 • Hỗ trợ xác định vị trí sự cố, cách ly và phục hồi dịch vụ.

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi