2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: China Energy Engineering Group – Shanxi Electric Power Engineering Co., Ltd.