ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home SCADA

@SCADA+®

Hệ thống Thu thập và Xử lý Dữ liệu SCADA cho các Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, quản lý theo Thời gian Thực.

@SCADA+® là một giải pháp trọn vẹn với nền tảng linh hoạt. Hệ thống có thể được cấu hình linh hoạt để phù hợp với khối lượng và yêu cầu của từng dự án. Sự linh hoạt của hệ thống này cùng với khả năng tương thích với các sản phẩm khác trong cùng lĩnh vực đảm bảo cung cấp tới khách hàng một giải pháp tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn mới nhất và đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

GIẢI PHÁP LINH HOẠT VÀ TOÀN DIỆN

Nền tảng Linh hoạt

& Cấu hình Tùy chỉnh

Tương thích với các

Hãng Thiết bị Khác nhau

Giải pháp Kinh tế cho

Áp dụng Quy mô Lớn

Đặc tính và Chức năng Tiêu biểu

 • Có đầy đủ đặc tính của hệ thống SCADA cho hệ thống phân phối và truyền tải
 • Kiến trúc hệ thống mở, thể hiện qua việc sử dụng các thiết bị phần cứng và phần mềm theo tiêu chuẩn sử dụng rộng rãi trên thị trường:
  • Phần cứng Intel
  • Các version tương đương và có thể hoán đổi chạy trên Windows Server
  • Cơ sở Dữ liệu Relational Database sử dụng các quy trình tiêu chuẩn như OCBCvà SQL để truy cập từ xa
  • Hệ thống dữ liệu quá khứ (HIS) chuẩn, phổ biến trên thế giới
  • Mạng nội bộ tiêu chuẩn, như FDDI (Fibre Distributed DataInterface) và Ethernet, hỗ trợ giao thưc TCP/IP
  • Giao diện người-máy thân thiện trên nền Microsoft Windows và SmartHMI Studio
  • Hỗ trợ đa kết nối thông tin: Leased line, Satellite, GSM/GPRS,Corporate WAN, Public Internet/ADSL
  • Hỗ trợ nhiều giao thức: IEC-60870-5-101/104, IEC-61850,ICCP/Tase2/IEC60870-6, DNP 3.0, Modbus, RP570/571 (có thể tăng cường theo yêu cầu khách hàng)
 • Sẵn sàng cho các ứng dụng cao cấp theo IEC-61970/IEC-61968 (CIM)
 • Không giới hạn số điểm dữ liệu
 • Kiến trúc mô-đun, dễ dàng mở rộng với các thiết bị có bán thương mại trên thị trường
 • Giao diện Dịch vụ Web phục vụ xây dựng dữ liệu và cấu hình hệ thống
 • Tính năng bảo mật tương thích với CIP phát hành bởi NERC
 • Phân phối công việc giữa các máy chủ và máy trạm sử dụng kiến trúc client-server dạng mô-đun. (Nguyên tắc này giúp phân việc cụ thể tới các bộ xử lý tùy theo kích cỡ và độ phức tạp của từng lần triển khai, từ đó giảm dung lượng tải thông tin trên mạng lưới và cải thiện hiệu suất hệ thống.)
 • Giao diện thân thiện cho phép nhân viên vận hành thực hiện công việc mà không cần nhiều kiến thức máy tính, giúp giảm thiểu thời gian khởi động
 • Sẵn sàng tích hợp với các giao diện mở rộng tương lai
 • Dịch vụ bảo hành, bảo trì 24/7

Xem Dự án của Chúng tôi

Liên hệ Chúng tôi