2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2