2019
Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: DLG Ninh Thuan Solar Power JSC