2019
Tổng thầu EPC cho trạm biến áp 110kV, hệ thống ghi sự cố & quản lý chất lượng FRPQ & PMU, và hệ thống PV SCADA & PPC
Khách hàng: Tập đoàn Sunseap/ Sterling & Wilson