Chúc mừng Trung tâm Điều khiển Cụm Nhà máy Điện Tái tạo GULF-OCC Chính thức Đi vào Vận hành

Tháng 06 vừa qua, ATS phối hợp cùng Chủ đầu tư – Gulf Energy Development – đã hoàn thành thiết lập thành công Trung tâm Điều khiển tập trung 03 nhà máy điện gió tại Tỉnh Bến Tre (Nhà máy Điện gió Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3) và 02 nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Tây Ninh (Nhà máy Điện mặt trời TTC 1 và TTC 2).

Trung tâm Điều khiển Tập trung ứng dụng Giải pháp @OCC™ do ATS tiên phong nghiên cứu, phát triển và triển khai. Giải pháp giúp giải quyết bài toán hiện hữu của các đơn vị công nghiệp khi cần quản lý nhiều công trình năng lượng tái tạo với quy mô công suất đa dạng, loại hình công nghệ khác nhau, phân bố rải rác ở các địa phương trên cả nước. Các đơn vị vận hành do đó phải đối mặt với thách thức thu thập, quản lý và lưu trữ phân tán lượng lớn dữ liệu sinh ra liên tục trong quá trình vận hành của từng nhà máy. Mặt khác, với quy định hiện hành về điều độ cần bố trí cán bộ trực ca tại các nhà máy, việc bố trí nhiều đội vận hành khác nhau gây lãng phí nguồn nhân lực và tăng chi phí vận hành.

Giải quyết những vấn đề trên, Trung tâm Quản lý Vận hành @OCC™ cung cấp tới các đơn vị vận hành và nhà đầu tư bức tranh toàn cảnh về tình trạng vận hành của các nhà máy, cho phép giám sát và điều khiển toàn bộ các công trình trong phạm vi quản lý một cách tập trung. Từ đó, giải pháp giúp nâng cao độ tin cậy hệ thống, giảm áp lực về nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì… Giải pháp tập trung đã được ứng dụng rộng rãi với hiệu quả thiết thực tại hàng loạt các đơn vị như các Trung tâm Điều độ, Nhà máy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)…, hỗ trợ quá trình thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Trạm biến áp 110kV Bình Đại và Nhà máy điện gió ngoài khơi Bình Đại & Bình Đại 2

Trạm biến áp 110kV Bình Đại, kết nối tới 3 nhà máy điện gió Bình Đại, Bình Đại 2 & Bình Đại 3

Sân trạm biến áp 110kV Bình Đại

Nhà máy điện mặt trời TTC số 01 và sân trạm biến áp 110kV TTC

Nhà máy điện mặt trời TTC số 02

Hệ thống phần mềm Trung tâm Quản lý Vận hành @OCC™

Trung tâm Quản lý Vận hành GULF-OCC tập trung cụm 05 nhà máy điện gió và mặt trời, giúp tối ưu nguồn lực và giảm chi phí vận hành & bảo trì

Chuyên gia ATS đào tạo chuyên viên vận hành hoạt động hệ thống @OCC™