Hoàn thành Đóng điện Nâng Công suất 220kV Yên Hưng

Nguồn: EVNNPT

Vào lúc 22h40 phút ngày 8/7 vừa qua, dưới sự điều phối của Ban Quản lý Dự Truyền tải Điện (NPTPMB) cùng sự phối hợp với các đơn vị liên quan, các kỹ sư ATS đã tham gia hoàn thành đóng điện thành công dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng.

Dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng được triển khai trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Dự án được thực hiện theo kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường công suất cấp điện phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đang tăng cao trong khu vực. Quy mô dự án bao gồm: Lắp bố sung 01 máy biến áp 220/110/22 kV-250MVA; Phía 220kV, lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 220kV của máy biến áp AT2. Chuyển sơ đồ đấu nối từ sơ đồ tam giác sang sơ đồ tứ giác; Phía 110kV lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn tổng 110kV máy biến áp 220/110/22kV theo sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng; và các hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường liên quan.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA trang bị cho dự án được đánh giá đáp ứng đầy đủ các quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành. Tham gia dự án, ATS hân hạnh là đơn vị cung cấp phạm vi nội dung kể trên, với hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Yên Hưng ứng dụng giải pháp tự động hóa trạm @Station® do ATS nghiên cứu phát triển.

Với tính cấp bách của dự án, việc hoàn thành dự án là thành quả của nỗ lực của Ban Quản lý dự án NPTPMB cũng như các đơn vị tham gia. Dự án hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành lân cận, đảm bảo đủ công suất cho các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên nói riêng.

Các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Trạm biến áp 220kV Tân Biên (Nguồn EVNNPT)
Hệ thống Điều khiển bảo vệ Trạm biến áp @Station® tại phòng điều khiển trạm 220kV Yên Hưng

Chuyên gia ATS thực hiện cấu hình hệ thống phần mềm điều khiển bảo vệ trạm

Đơn vị quản lý vận hành hệ thống điều khiển bảo vệ tại trạm

Hệ thống tủ điều khiển bảo vệ trạm tích hợp rơ-le SEL do ATS cung cấp
Sân trạm biến áp với máy biến áp AT2 (Nguồn: EVNNPT)