Hoàn thành Nghiệm thu Xuất xưởng Hệ thống Tự động hóa Lưới Phân phối SmartDAS™, Sẵn sàng Ứng dụng trong Trung tâm Điều độ Điện lực Quảng Trị

Trong tháng 04 vừa qua, theo khuôn khổ Dự án “Cung cấp phần mềm, thiết bị CNTT viễn thông và các dịch vụ đi kèm” thuộc Công trình “Xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối DAS khu vực TP Đông Hà”, đoàn công tác bao gồm lãnh đạo, các chuyên gia từ Công ty Điện lực Quảng Trị cùng ATS đã tiến hành thử nghiệm và nghiệm thu xuất xưởng (FAT) hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối SmartDAS™ do ATS là đơn vị nghiên cứu, phát triển và triển khai.

Đối với những đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối có mật độ xuất tuyến, thiết bị đóng cắt trên lưới nhiều, việc nâng cao tính hiệu quả vận hành, giảm thiểu sự cố, giảm thời gian xử lý và khôi phục lưới khi có sự cố luôn là mục tiêu được hướng tới. Đồng hành cùng lộ trình hiện đại hóa lưới điện phân phối để tăng chất lượng cung cấp điện cho khách hàng của Công ty Điện lực Quảng Trị, Giải pháp Tự động hóa lưới phân phối SmartDAS™ sẽ hỗ trợ giải quyết những vấn đề cấp thiết trên trong công tác vận hành lưới phân phối. Từ đó, giải pháp giúp cải thiện các chỉ số SAIFI (Chỉ số Tần suất Gián đoạn Hệ thống Trung bình) và SAIDI (Chỉ số Thời gian Gián đoạn Hệ thống Trung bình), góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm áp lực về nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì.

Với hiệu quả ứng dụng dụng thực tiễn đã được chứng minh trên lưới điện tại Nhật Bản, sau kết quả thử nghiệm FAT thành công lần này, hệ thống tự động hóa lưới phân phối SmartDAS™ sẽ được lắp đặt và ứng dụng trong vận hành thực tế tại Trung tâm điều độ Công ty Điện lực Quảng Trị trong thời gian tới.