Thử nghiệm Điều độ Lưới điện An toàn và Vận hành Điện Mặt trời Mái nhà

Vào ngày 24/1/2022 vừa qua, trong khuôn khổ dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE), Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ đã phối hợp với Cục điều tiết điện lực – Bộ Công Thương, Viện Điện – Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (ATS) tiến hành thử nghiệm và đánh giá trong phòng thí nghiệm hệ thống thiết bị điều khiển thông minh SmartDERTM và phần mềm điều khiển trung tâm năng lượng phân tán @DERMTM do ATS nghiên cứu, phát triển và cung cấp, ứng dụng trong hoạt động giám sát và điều khiển hệ thống điện mặt trời áp mái.

Song song với hoạt động thử nghiệm, khóa đào tạo về cách sử dụng thiết bị điều khiển thông minh và hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm của ATS đã được cung cấp tới các giảng viên và sinh viên hỗ trợ vận hành và bảo trì hệ thống. Bảy chức năng chính của hệ thống đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm, gồm có: 1) Điều khiển công suất tác dụng, 2) Điều khiển công suất phản kháng, 3) Điều khiển hệ số công suất, 4) Điều khiển điện áp, 5) Giám sát điện áp, 6) Điều khiển công suất phản kháng đầu ra của nhà máy điện, 7) Khởi động/tắt nhà máy.

Sau giai đoạn thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, giai đoạn thứ hai là thử nghiệm vận hành thực tế sẽ được tiến hành tại các công ty điện lực. Qua quá trình này, thử nghiệm trên hệ thống điện mặt trời mái nhà và trung tâm điều độ của công ty điện lực sẽ xác định tính khả thi của bộ điều khiển thông minh và được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc triển khai diện rộng trên toàn bộ hệ thống điện.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật song phương Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE), do Cục Điều tiết Điện lực và GIZ (dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ)) phối hợp thực hiện.

Các chuyên gia đến từ GIZ, ATS và Viện Điện tham gia thử nghiệm hệ thống điều khiển điện mặt trời áp mái

Phần mềm điều khiển trung tâm năng lượng phân tán @DERMTM do ATS nghiên cứu, phát triển và cung cấp

Máy tính điều khiển hệ thống trung tâm đặt tại phòng thí nghiệm Viện Điện – Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Thiết bị điều khiển thông minh SmartDER™ phục vụ điều khiển hệ thống điện áp mái

Chuyên gia ATS hướng dẫn vận hành và bảo trì hệ thống

Nguồn bài viết (GIZ Energy Support Programme): https://www.facebook.com/gizenergysupportprogramme/posts/1686211271718890