Xuyên Đêm Đóng Điện Dự án Nâng Công suất Trạm biến áp 500kV Đắk Nông

Mùa mưa Tây Nguyên đang đến gần cũng là thời điểm tăng cao nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện đang hoạt động mạnh ở khu vực này. Để đáp ứng yêu cầu đó, dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Đắk Nông đã được các kỹ sư ATS khẩn trương triển khai thực hiện. Ngày 18/3, chỉ sau gần 3 tháng ký hợp đồng, các kỹ sư ATS, phối hợp cùng Ban QLDA các Công trình Điện Miền Nam (SPMB) và các đơn vị liên quan, đã xuyên đêm đóng điện thành công dự án, nâng tổng công suất Trạm biến áp 500kV Đắk Nông đạt 1350MVA.

Dự án được thực hiện trong khuôn viên Trạm biến áp 500kV Đắk Nông hiện hữu thuộc xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông. Dự án đầu tư nâng công suất, thay thế 2 máy biến áp 500/220kV/35kV – 450MVA hiện hữu bằng 2 máy biến áp 500/220/35kV –  900MVA.

Sau khi đóng điện và vận hành, công trình trạm biến áp 500kV Đăk Nông nâng công suất sẽ góp phần đảm bảo ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia.

Với kinh nghiệm thực tiễn thi công hàng trăm dự án trạm biến áp, ATS đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp phần mềm và dịch vụ hoàn thiện cấu hình hệ thống điều khiển bảo vệ tự động hóa cho các thiết bị được lắp mới tại trạm biến áp 500kV Đắk Nông với đầy đủ các tính năng: giám sát, điều khiển liên động và quản trị dữ liệu, đồng thời nâng cấp giao diện kết nối SCADA tới Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung và Trực ban truyền tải PTC3. Các giải pháp này nằm trong trọn bộ Hệ thống Điều khiển bảo vệ tự động hóa trạm @Station® do công ty ATS nghiên cứu, thiết kế, phát triển và sản xuất.

Toàn cảnh sân phân phối trạm biến áp 500kV Đắk Nông

Sân phân phối trạm biến áp 500kV Đắk Nông

Máy biến áp mới tại 500kV Đắk Nông

Dự án triển khai xuyên đêm đáp ứng tiến độ yêu cầu

Kỹ sư ATS thực hiện thử nghiệm trên máy biến áp mới tại trạm

Kỹ sư ATS thực hiện cung cấp phần mềm mở rộng và cấu hình hệ thống Điều khiển Bảo vệ Trạm biến áp tại phòng điều khiển trạm

Nghiệm thu thử nghiệm thành công công trình cùng đơn vị EVN

Niềm vui của các kỹ sư ATS đóng điện thành công trạm 500kV Đắk Nông