Hội Thảo Kỹ thuật về Giải pháp Tính toán và Giám sát Giới hạn Truyền tải Trong Vận hành Hệ thống Điện

Ngày 12/4/2024 vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện phía EVN và ATS JSC đã thực hiện một buổi hội thảo kỹ thuật về sản phẩm SmartDSATM, bộ công cụ tính toán, giám sát giới hạn truyền tải và trợ giúp Điều độ viên trong thời gian thực do ATS nghiên cứu, phát triển và cung cấp.

Hội thảo kỹ thuật do ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVN chủ trì, với sự tham gia của ông Đặng Huy Cường – Thành viên Hội đồng thành viên EVN cùng các lãnh đạo và chuyên viên các Ban Kỹ thuật sản xuất, Ban Kế hoạch, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia (NPT) và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia (A0).

Với nhu cầu tăng cường truyền tải Nam-Bắc trong mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo cũng như với mục tiêu khai thác hiệu quả và an toàn đường dây 500kV mạch 3-4 Quảng Trạch-Phố Nối sau khi đóng điện, việc đảm bảo các điều độ viên EVN có thể khai thác tối đa công suất truyền tải liên miền trong thời gian thực sẽ góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn và kinh tế. Sản phẩm SmartDSATM được ATS nghiên cứu và phát triển đáp ứng nhu cầu nêu trên với các chức năng chính có thể kể đến:

✔️ VSA (Voltage Stability Assessment): tính toán và đánh giá giới hạn truyển tải theo thời gian thực để đảm bảo khả năng ổn định hệ thống điện vảo điểm sụp đổ điện áp.

✔️ TSA (Transient Stability Assessment): tính toán và đánh giá giới hạn truyển tải theo thời gian thực để đảm bảo khả năng ổn định hệ thống điện dựa trên các qui định về tiêu chuẩn ổn định quá độ dã được Bộ Công Thương ban hành.

✔️ SSR (Sub Synchronous Resonance): đánh giá nguy cơ cộng hưởng dưới đồng bộ của các tổ máy nhiệt điện nối lưới khi có các thay đổi liên quan đến các bộ tụ bù dọc của các đường dây 500kV.

✔️ OSL (Oscillation Source Location): xác định vị trí nguồn dao động công suất và điện áp trong thời gian thực.

✔️ Giao diện người máy (HMI) với các biểu đồ Radar Chart và Bar Chart cho Điều độ viên hình ảnh trực quan về khoảng cách điện của giá trị vận hành đến các giới hạn, trị số giới hạn và các phần tử có nguy cơ vi phạm giới hạn, vv..

Trong bối cảnh tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo tham gia ngày càng lớn và nhu cầu truyền tải Nam – Bắc ngày càng cao, Ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao khả năng ứng dụng của SmartDSATM trong công tác điều độ Hệ thống Điện Việt Nam. Để có thể đánh giá sâu hơn về sản phẩm trong vận hành thực tế trên Hệ thống Điện Việt Nam, Ban Kỹ thuật Sản xuất EVN và A0 cùng ATS sẽ tiếp tục trao đổi để triển khai đưa SmartDSATM vào thử nghiệm cho hệ thống điện trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, chủ trì hội thảo về SmartDSA™

Đại diện ATS giới thiệu về bộ công cụ SmartDSA™

Giao diện SmartDSA™: Dashboard khi hệ thống ở trạng thái bình thường

Giao diện SmartDSA™: Dashboard khi hệ thống ở tình trạng có cảnh báo vi phạm

Giao diện SmartDSA™: Chi tiết tính toán và giám sát TSA

Giao diện SmartDSA™: Chi tiết tính toán và giám sát VSA