Giải Pháp @Station® Được Đưa Vào Vận Hành Thành Công trong Trạm biến áp UHV tại Nhật Bản

Trong tháng 03/2020, giải pháp @Station® của Công ty ATS đã được đưa vào vận hành thành công trong Trạm biến áp UHV 1000kV tại Nhật Bản. Phạm vi trách nhiệm của ATS cho dự án bao gồm việc cung cấp và cấu hình hệ thống tự động hóa cho trạm biến áp 1000kV.

Dự án này đã đánh dấu bước đầu thành công của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa ATS và Takaoka Toko.  Đồng thời, dự án cũng chứng minh khả năng về kỹ thuật và dịch vụ của giải pháp khi đã đáp ứng được một thị trường với các yêu cầu khắt khe về khả năng kỹ thuật và tính tin cậy của hệ thống như thị trường Nhật Bản.

  • Chủ Đầu Tư: TEPCO
  • Tổng Thầu: Takaoka Toko Co., Ltd
  • Thời điểm nghiệm thu: Tháng 03/2020