Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE): 5 Năm Hoạt động và Thành công

Sau 5 năm triển khai, ngày 23/06 vừa qua, Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ phối hợp cùng Cục Điều tiết điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE).  Dự án được Cục Điều tiết điện lực/Bộ Công Thương và Tổ chức GIZ phối hợp thực hiện từ năm 2017, với sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) trong khuôn khổ Sáng kiến công nghệ khí hậu Đức (DKTI).

Với các cam kết mạnh mẽ của chính phủ tại Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26), Việt Nam đang tích cực hiện thực hóa quá trình chuyển dịch năng lượng hiệu quả, trong đó việc chuyển đổi cơ sở hạ tầng năng lượng bao gồm cả việc nâng cấp lưới điện truyền thống trở thành lưới điện thông minh là điều cần thiết. Nhằm hỗ trợ Việt trong quá trình chuyển dịch năng lượng, dự án SGREEE đã đưa ra khuyến nghị để cải thiện khung pháp lý liên quan, đồng thời nâng cao năng lực của các bên liên quan để có thể làm chủ công nghệ mới và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Dự án tập trung vào việc tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện – bước quan trọng đầu tiên hướng tới quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Sau 5 năm thực hiện, dự án SGREEE đã đạt được nhiều thành công, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách, Nâng cao năng lực và Hợp tác kỹ thuật.

Tham gia cùng dự án SGREEE trong lĩnh vực “Hợp tác Công nghệ”, ATS hân hạnh là đơn vị cung cấp giải pháp quản lý, giám sát và điều khiển từ xa hệ thống điện mặt trời áp mái và các nguồn phân tán. Qua những thử nghiệm thực hiện trong dự án, giải pháp đã chứng minh khả năng công nghệ của Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu của các công ty điện lực cũng như các trung tâm vận hành hệ thống điện quốc gia trong theo dõi, dự báo và kiểm soát từ xa một số lượng lớn nguồn năng lượng tái tạo phân tán, nâng cao độ tin cậy trong vận hành và cung cấp điện quốc gia.

Ông Markus Bissel, Giám đốc dự án SGREEE, cho biết: “Dự án đã thành công trong việc đưa đội ngũ nhân sự của ngành điện tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực điều tiết lưới điện hiện đại. Dự án cũng đã hỗ trợ Cục Điều tiết điện lực rà soát các quy định hiện hành nhằm hỗ trợ triển khai lưới điện thông minh. Trong số đó, chúng tôi mong rằng những đề xuất của dự án sẽ thực sự hữu ích đối với việc sửa đổi Lộ trình phát triển Lưới điện thông minh – một tài liệu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cho phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.”

Nguồn video: GIZ Energy Support Programme Viet Nam 

Nguồn thông tin bài viết: GIZ Energy Support Programme Fanpage