ATS – Hành trình Chia sẻ Yêu thương 2022

24 năm phát triển, ATS luôn coi Sự Tử Tế và Tình Yêu Thương là giá trị cốt lõi để xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững. Chúng tôi không chỉ luôn dành tâm huyết và nỗ lực cho khách hàng, đối tác, và đội ngũ, mà thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng cũng là một trong những hoạt động mà ATS luôn coi trọng.

Nhìn lại một năm 2022, mặc cho những biến động và thử thách về kinh tế và xã hội, các thành viên ATS vẫn luôn tiếp tục lan tỏa những giá trị yêu thương qua các hoạt động xã hội cùng cộng đồng địa phương. Chúng tôi hiểu những may mắn của doanh nghiệp và đội ngũ, và trân trọng cơ hội được chia sẻ cùng những hoàn cảnh cần hỗ trợ.

Cho đi là nhận lại, 2022 đã mang lại cho mỗi thành viên ATS những tình cảm ấm áp và những kỷ niệm đáng nhớ. 2022 đã khép lại, nhưng hành trình Chia sẻ Yêu thương của ATS sẽ vẫn còn tiếp tục…