Hoàn thành Nghiệm thu Xuất xưởng Hệ thống OCC, Sẵn sàng Ứng dụng Trong Trung Tâm Giám sát & Quản lý TBA tại Công ty Lưới Điện Cao Thế TP. Hà Nội

Trong tháng 01 vừa qua, thuộc khuôn khổ Dự án “Xây dựng Trung tâm Giám sát và Quản lý Vận hành TBA tại Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội”, đoàn công tác bao gồm các chuyên gia từ Ban Quản lý Dự án Lưới Điện Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội cùng ATS đã tiến hành thử nghiệm nghiệm thu xuất xưởng (FAT) hệ thống Trung tâm Quản lý Vận hành Tập Trung @OCC™ do ATS là đơn vị nghiên cứu, phát triển và triển khai.

Đối với những đơn vị quản lý có nhiều công trình nằm rải rác trên địa bàn rộng, việc nâng cao tính hiệu quả vận hành luôn là một mục tiêu được hướng tới khi mà việc giám sát và vận hành các công trình thường phân tán, cũng như việc nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình vận hành thiết bị thường gặp nhiều khó khăn. Đồng hành cùng lộ trình số hóa của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Giải pháp Trung tâm Quản lý Vận hành @OCC™ sẽ hỗ trợ giải quyết những vấn đề trên, cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình trạng vận hành, cũng như cho phép giám sát và điều khiển tập trung toàn bộ lưới điện và các công trình trong phạm vi quản lý. Giải pháp cung cấp tới đơn vị quản lý các tính năng nâng cao bao gồm phân tích hiệu suất, lập kế hoạch và dự đoán bảo trì, quản lý lệnh thao tác, phân tích sự cố, trao đổi dữ liệu với các trung tâm điều độ, v.v. Từ đó, giải pháp giúp nâng cao độ tin cậy hệ thống, giảm áp lực về nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì.

Giải pháp trung tâm điều khiển @OCC™ của ATS đã được ứng dụng rộng rãi với hiệu quả thiết thực tại hàng loạt các đơn vị như các Trung tâm Điều độ, Nhà máy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)… Sau kết quả thử nghiệm FAT thành công lần này, hệ thống @OCC™ sẽ tiến tới được lắp đặt và ứng dụng trong vận hành thực tế tại Trung tâm Giám sát và Quản lý Vận hành Trạm biến áp tại Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội.