Hoàn thành Đóng điện Trạm biến áp 220kV Tân Biên (Tây Ninh)

Nguồn: EVN NPT

Vào lúc 14h36 phút ngày 27/7 vừa qua, dưới sự điều phối của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng sự phối hợp với các đơn vị liên quan, các kỹ sư ATS đã tham gia hoàn thành đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Tân Biên.

Trạm biến áp 220kV Tân Biên được xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Biên có quy mô xây dựng mới trạm biến áp với 2 máy biến áp công công suất 2x250MVA. Giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp AT2 công suất 250MVA để phù hợp với nhu cầu cung cấp điện thực tế; phía 220 kV lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn (02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV và 02 ngăn lộ đường dây); dự phòng vị trí cho 04 ngăn. Phía 110kV, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 08 ngăn, dự phòng vị trí cho 09 ngăn. Phía 22kV thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA trang bị được đánh giá đáp ứng đầy đủ các quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành. Tham gia dự án, ATS hân hạnh là đơn vị cung cấp phạm vi nội dung kể trên, với hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Tân Biên ứng dụng giải pháp tự động hóa trạm @Station® do ATS nghiên cứu phát triển.

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cấp điện cho tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận, đồng thời thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia; giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực và nâng cao, cải thiện điện áp lưới điện 110 kV khu vực.

Sân trạm biến áp 220kV Tân Biên với máy biến áp AT2 (Nguồn: EVNNPT)

Hệ thống Điều khiển bảo vệ Trạm biến áp @Station® tại phòng điều khiển trạm 220kV Tân Biên

Chuyên gia ATS thực hiện cấu hình hệ thống phần mềm điều khiển bảo vệ trạm

Nghiệm thu hệ thống tủ điều khiển bảo vệ trạm tích hợp rơ-le SEL do ATS cung cấp

Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra các thông số khi đóng điện máy biến áp AT2 Trạm biến áp 220kV Tân Biên (Nguồn: EVNNPT)

Các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện Trạm biến áp 220kV Tân Biên