Đóng Điện Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn và Lắp Máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn: Tăng cường Đảm bảo Điện cho Khu vực Phía Bắc Mùa Nắng nóng

Nguồn: EVN NPT

Vào lúc 3h36 phút ngày 2/7/2023, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), phối hợp cùng ATS và các đơn vị liên quan đóng điện dự án đóng điện đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và Lắp máy 2 TBA 220kV Lạng Sơn, qua đó giúp tăng cường đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng năm nay.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án có quy mô lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22 kV – 250 MVA. Phía 220kV lắp mới 04 ngăn lộ, cải tạo 01 ngăn lộ. Phía 110kV lắp đặt 01 ngăn lộ tổng phía 110kV của máy biến áp lắp mới và 04 ngăn lộ đường dây 110kV; Bổ sung tủ bảng cho hệ thống điều khiển bảo vệ; Cấu hình lại hệ thống điều khiển bảo vệ trạm cho phần lắp đặt mới. Sau khi hoàn thành nâng công suất của trạm lên 375MVA.

Đồng hành cùng công trình, ATS hân hạnh là đơn vị cung cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, SCADA, và thông tin liên lạc cho Máy biến áp thứ 2 của trạm. Các kỹ sư ATS đã đồng hành cùng các đơn vị quản lý và vận hành trong suốt quá trình lắp đặt, thử nghiệm, kết nối và hoàn thiện hệ thống phần trạm mở rộng, đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang – Lạng Sơn có chiều dài tuyến 101,6km, từ trạm biến áp 220kV Bắc Giang đến trạm biến 220kV Lạng Sơn. Việc hoàn thành các dự án sẽ giúp tăng cường khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận, đặc biệt trong mùa nắng nóng năm nay. Đồng thời, dự án sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho máy biến áp AT1 220/110kV-125MVA hiện hữu và các đường dây 110kV trong khu vực, đảm bảo cho lưới điện 220kV, 110kV khu vực vận hành an toàn và tin cậy trong chế độ bình thường và sự cố N-1, từ đó nâng cao khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và vùng phụ cận.

Đóng điện nghiệm thu dự án (Nguồn: EVN NPT)

Đóng điện nghiệm thu dự án

Máy biến áp AT2 tại trạm 220kV Lạng Sơn (Nguồn: EVN NPT)

Sân trạm 220kV Lạng Sơn (Nguồn: EVN NPT)