Hệ thống @OCC™ Hoàn thành Nghiệm thu, Sẵn sàng cho Vận hành Trung tâm Giám sát và Quản lý Trạm biến áp tại Công ty Lưới Điện Cao Thế TP. Hà Nội

Khởi đầu năm 2024, trong tháng 01 vừa qua, theo khuôn khổ Dự án “Xây dựng Trung tâm Giám sát và Quản lý Vận hành TBA tại Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội”, các chuyên gia từ Ban Quản lý Dự án Lưới Điện Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội cùng ATS đã tiến hành nghiệm thu thành công đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm Quản lý Vận hành Tập Trung @OCC™ do ATS là đơn vị nghiên cứu, phát triển và triển khai. Đi vào hoạt động, hệ thống sẽ hỗ trợ Công ty Lưới Điện Cao Thế TP. Hà Nội trong quá trình hoàn thành mục tiêu số hóa lưới điện và trạm biến áp cũng như đóng góp vào chương trình vận hành trạm biến áp không người trực tại thành phố Hà Nội.

Giải pháp Trung tâm Quản lý Vận hành Tập Trung @OCC™ cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình trạng vận hành cũng như các chức năng thông minh ứng dụng công nghệ cao trong vận hành cho 08 đội quản lý vận hành thuộc Công ty Lưới Điện Cao Thế TP. Hà Nội, trong đó có thể kể đến các tính năng tiêu biểu như:

✔️ Khả năng giám sát tập trung thời gian thực: Thông tin dữ liệu các trạm biến áp nằm phân tán trên các địa bàn khác nhau được cập nhật theo thời gian thực tại Trung tâm giám sát vận hành

✔️ Ứng dụng dữ liệu thông minh: Dữ liệu chính xác và chi tiết thời gian thực & quá khứ về toàn bộ các thiết bị trên lưới điện và tại các trạm biến áp được thu thập, lưu trữ và phân tích hỗ trợ hoạt động đưa ra quyết định vận hành

✔️ Khả năng kết nối hệ thống: Tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác, tạo ra sự liên kết, trao đổi thông tin và tối ưu hóa quá trình làm việc

✔️ Giao diện thân thiện: Sử dụng giao diện thân thiện trong giám sát online tập trung, phù hợp cho cả người quản lý và kỹ sư vận hành

✔️ Nâng cao độ tin cậy hệ thống điện: Hệ thống giám sát giúp cảnh báo và ngăn chặn sự cố trước khi các sự cố này trở nên nghiêm trọng, từ đó giảm thiểu thời gian mất điện và chi phí phát sinh

Từ đó, hệ thống @OCC™ sẽ tối ưu hóa quá trình vận hành, giảm tổn thất năng lượng, giảm áp lực về nguồn nhân lực cũng như giảm chi phí vận hành về bảo trì cho các đơn vị quản lý và vận hành.

Dự án Trung tâm Giám sát Vận hành các Trạm Biến áp hoàn thành không chỉ là một bước quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống điện mà đồng thời còn hỗ trợ hoạt động cung cấp điện an toàn và ổn định tại thành phố Hà Nội. ATS và các thành viên cam kết sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị điện lực Việt Nam trong quá trình phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh, góp phần nâng cao hiệu suất và hoạt động ổn định của hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu năng lượng sạch, an toàn, và bền vững.


Trung tâm Giám sát và Vận hành tại Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hà Nội

Đoàn chuyên gia nghiệm thu công trình

Các kỹ sư ATS tại Trung tâm Giám sát Vận hành