Giải Pháp PV SCADA & PPC Của ATS Được Đưa Vào Vận Hành Thành Công Trong Các Dự Án Điện Mặt Trời Siêu Công Suất

Tại thời điểm tháng 12/2020, giải pháp Giám sát và Điều khiển Nhà máy Điện mặt trời của ATS đã được đưa vào vận hành thành công tại hàng loạt các dự án điện mặt trời với dải công suất khác nhau tại Việt Nam, trong đó bao gồm các dự án siêu công suất như Cụm Nhà máy Điện Mặt trời Lộc Ninh 1-2-3 (550MWp) và Cụm Nhà máy Điện Mặt trời Phù Mỹ 1-2-3 (330MWp). Tới thời điểm này, tổng công suất lắp đặt hệ thống quản lý nhà máy điện mặt trời của ATS đã đạt 22% tổng công suất lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam (không bao gồm điện mái nhà).

Cụm Nhà máy Điện Mặt trời Lộc Ninh 1-2-3 (550MWp)

  • Chủ Đầu tư: Super Energy Group
  • Tổng thầu EPC: Power China
  • Thời điểm nghiệm thu và COD: Tháng 12/2020

Phạm vi trách nhiệm của ATS cho dự án kể trên bao gồm trọn gói hệ thống điều khiển trạm biến áp cho trạm 220kV; trọn gói hệ thống giám sát và điều khiển nhà máy điện (PV SCADA/PPC) và dự báo sản lượng cho 03 nhà máy điện; trọn gói thủ tục pháp lý và hạ tầng trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện; và các dịch vụ liên quan đến thủ tục đóng điện, cấp phép, chạy thử nghiệm thu và vận hành thương mại (COD). Dự án đã được thực hiện thành công, đảm bảo tiến độ dự án gấp rút.

Cụm Nhà máy Điện Mặt trời Phù Mỹ 1-2-3 (330MWp)

  • Chủ Đầu tư: Bamboo Capital Group
  • Tổng thầu EPC: Power China
  • Thời điểm nghiệm thu: Tháng 12/2020

Phạm vi trách nhiệm của ATS cho dự án kể trên bao gồm trọn gói hệ thống giám sát và điều khiển nhà máy điện (PV SCADA/PPC), dự báo sản lượng và trung tâm giám sát vận hành (OCC) cho 03 nhà máy điện. Dự án đã được thực hiện thành công, đảm bảo tiến độ dự án gấp rút.

Với hệ thống của ATS, các nhà máy điện mặt trời kể trên đã và đang được vận hành ổn định và an toàn kể từ ngày nghiệm thu.