Đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Chư Sê và Đấu nối (Gia Lai)

Vào lúc 9h50 phút ngày 1/8, tại Chư Sê, Gia Lai, Ban Quản lý Dự án (QLDA) các công trình điện miền Trung phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình Trạm biến áp 220kV Chư Sê.

Phạm vi dự án bao gồm xây dựng mới trạm biến áp 220kV với công suất 2x125MVA (trong đó 1 máy biến áp được lắp đặt trong giai đoạn 1). Hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Chư Sê ứng dụng giải pháp tự động hóa trạm @Station®, với ATS là nhà thầu thực hiện cung cấp toàn bộ hệ thống nhị thứ, thông tin liên lạc & SCADA cùng các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Với sự chỉ đạo và phối hợp của chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Trung, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4, Công ty Truyền tải điện 3 và các đơn vị liên quan, dự án hoàn thành mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điện cho tỉnh Gia Lai và vùng phụ cận. Công trình trạm biến áp 220kV mới sẽ hỗ trợ thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia, đồng thời giúp giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực và nâng cao, cải thiện điện áp lưới điện 110kV khu vực.

Toàn cảnh khu vực trạm biến áp 220kV Chư Sê

Sân trạm biến áp 220kV Chư Sê

Nghiệm thu đóng điện hệ thống dưới sự giám sát của Ban QLDA các công trình điện miền Trung cùng các đơn vị EVN liên quan

Nghiệm thu đóng điện hệ thống dưới sự giám sát của Ban QLDA các công trình điện miền Trung cùng các đơn vị EVN liên quan

Nghiệm thu đóng điện hệ thống dưới sự giám sát của Ban QLDA các công trình điện miền Trung cùng các đơn vị EVN liên quan

Kỹ sư EVN kiểm tra nghiệm thu hệ thống thiết bị nhị thứ do ATS cung cấp

Phòng điều khiển trạm biến áp 220kV Chư Sê, ứng dụng hệ thống tự động hóa trạm biến áp @Station®, đi vào vận hành

Kỹ sư vận hành tại phòng điều khiển trạm biến áp 220kV Chư Sê

Hệ thống tủ điều khiển bảo vệ tích hợp rơ-le SEL do ATS cung cấp

Các kỹ sư EVN & ATS chào mừng trạm 220kV Chư Sê chính thức đi vào vận hành

————————————————————————–

Thông tin về Công trình: https://baochinhphu.vn/dong-dien-du-an-tram-bien-ap-220-kv-chu-se-va-dau-noi-102220801165118558.htm