ATS JSC

Applied Technical Systems Joint Stock Company

Home Dich vu

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ trọn vẹn từ tư vấn tới lắp đặt và nghiệm thu
để đưa tới hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng.

Tư vấn + Tính toán

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và tính toán phân tích hệ thống điện hỗ trợ quyết định đầu tư của khách hàng

Thiết kế Kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống để đưa ra các giải pháp may đo đáp ứng các yêu cầu hệ thống đặc thù của khách hàng.

Lắp đặt, Thí nghiệm, Nghiệm thu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu các công trình điện, bao gồm trạm biến áp và nhà máy điện

Dịch vụ Tổng thầu EPC

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tổng thầu EPC trọn gói cho các dự án Năng lượng Tái tạo từ tư vấn dự án tới Vận hành & Bảo trì

01. Tư vấn & Phân tích Hệ thống

Tính toán phân tích hệ thống

ATS cung cấp dịch vụ tư vấn, tính toán phân tích hệ thống điện với tất cả các kịch bản vận hành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bao gồm:

 • Tính toán nghiên cứu đấu nối
 • Tính toán Ngắn mạch
 • Tính toán phối hợp và cài đặt chỉnh định Rơ-le bảo vệ
 • Tính toán ổn định tĩnh/ổn định động
 • Tính toán cộng hưởng dưới đồng bộ (SSR)
 • Tính toán độ ổn định của hệ thống và các chế độ sự cố ngẫu nhiên
 • Tính toán và tối ưu tổn thất Hệ thống

Tính toán Phân tích Thị trường Điện

Với hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về Thị trường Điện Việt Nam cũng như các nguyên tắc vận hành của thị trường, ATS có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ nghiên cứu thị trường điện với chất lượng cao nhất, bao gồm:

 • Dự báo Phụ tải
 • Dự báo Giá
 • Tối ưu hóa Vận hành Hệ thống điện
 • Đàm phán Hợp đồng Mua bán Điện (PPA)

02. Thiết kế Kỹ thuật.

cho các Hệ thống SAS, SCADA/EMS/DMS/GIS và OCC & Nhà máy Điện, Trạm biến áp và Đường dây Truyền tải

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống điều khiển, bảo vệ tích hợp cho các hệ thống truyền tải và phân phối, hệ thống SCADA/EMS/DMS/GIS, OCC và hệ thống quản lý đo đếm thông minh, khai thác và tận dụng tối đa khả năng của các thiết bị điện tử thông minh (IED). Dịch vụ của ATS cũng bao gồm thiết kế kỹ thuật chi tiết phục vụ Nhà máy Điện, Trạm biến áp và Đường dây Truyền tải.

 

Đội ngũ kỹ sư thiết kế của chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển bảo vệ tích hợp, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như IEC-61850 và IEC-60870-5-101/104.

Định hướng thiết kế:

 • Đơn giản
 • Hiệu quả kinh tế cao
 • Chất lượng cao trong từng công đoạn
 • Hoàn hảo trong vận hành
 • Nâng cao tính năng hệ thống
 • Dễ dàng nâng cấp, mở rộng và kết nối với thiết bị của các nhà cung cấp khác

03. Lắp đặt, Thí nghiệm Hiệu chỉnh và Nghiệm thu.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt, thử nghiệm, nghiệm thu các công trình điện bao gồm trạm biến áp, nhà máy điện và trung tâm điều khiển, vv. Dịch vụ của ATS tuân thủ theo quy chuẩn công nghiệp hiện có.

Phạm vi chính:

 • Dịch vụ lắp đặt và đi dây
 • Dịch vụ giám sát lắp đặt và thi công
 • Dịch vụ thí nghiệm và nghiệm thu đóng điện cho trạm biến áp và nhà máy điện
 • Thí nghiệm kết nối SCADA Point-to-Point và End-to-End
 • Bảo trì và Xử lý sự cố 24/7

Vận hành & Bảo trì

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ Vận hành và Bảo trì để đảm bảo dự án của khách hàng vận hành tốt trong vòng đời của dự án

Phạm vi chính:

 • Kiểm tra và báo cáo định kỳ
 • Bảo trì và Xử lý sự cố 24/7

04. Dịch vụ Tổng thầu EPC Trọn gói cho Dự án Năng lượng Tái tạo

Dịch vụ Tư vấn Dự án

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện các thỏa thuận và chấp thuận cần thiết cho việc thực hiện dự án, bao gồm:

 • Lập báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi
 • Lập hồ sơ đưa dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực
 • Lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư
 • Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi và các báo cáo kỹ thuật khác
 • Lập và đàm phán Hợp đồng Mua bán Điện (PPA)

Dịch vụ Tổng thầu EPC

Phạm vi cung cấp của chúng tôi bao gồm toàn bộ công việc Thiết kế Kỹ thuật, Cung cấp hàng hóa và Thi công Dự án. Dịch vụ cung cấp kèm theo bao gồm Thí nghiệm, Nghiệm thu và các công việc cần thiết để đưa nhà máy vào vận hành.

Dịch vụ Vận hành & Bảo trì

Phạm vi của chúng tôi bao gồm các công việc cần thiết để vận hành và bảo trì nhà máy, sửa chữa và thay thế thiết bị

Xem Dự án của Chúng Tôi

Liên hệ Chúng tôi