ATS Tham gia Hội Thảo & Triển lãm Solar PV Show Vietnam 2021

ATS sẽ tham dự Hội thảo & Triển lãm Solar PV Show Vietnam 2021 sắp tới, hội thảo và triển lãm hàng đầu hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan trong chuỗi cung ứng giá trị Điện Mặt trời tại Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra tại Adora Center, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong 09-10/11/2021.

Tại sự kiện này, ATS sẽ mang tới đối tác và khách hàng các giải pháp điều khiển, giám sát và quản lý hệ thống năng lượng tái tạo, bao gồm:

  • Hệ thống Giám sát và Điều khiển Nhà máy điện (PV SCADA & PPC)
  • Hệ thống Quản lý Vận hành Năng lượng Phân tán (@DERM) cho Điện Mặt trời Áp mái
  • Hệ thống Trung tâm Quản lý Vận hành (@OCC) cho cụm Nhà máy điện với vị trí địa lý khác nhau
  • Hệ thống Tích hợp Điều khiển, Bảo vệ và Tự động hóa Trạm Biếp áp (@Station®)

Giải pháp của chúng tôi đã được đưa vào vận hành thành công và ổn định tại hàng loạt các dự án điện mặt trời đến 550MWp.  Tới thời điểm cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt hệ thống quản lý nhà máy điện mặt trời của ATS đã đạt 22% tng công sut lp đt đin mt tri ti Vit Nam (không bao gồm điện mặt trời áp mái).

Thông tin hội thảo: https://www.solarshowvietnam.com/