Thông báo Thay đổi Loại hình Doanh nghiệp

Kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2018, Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (ATS Co., Ltd.) sẽ chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (ATS JSC).

Sự thay đổi này nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển về phạm vi và quy mô hoạt động của ATS trong tương lai để phục vụ tốt hơn các khách hàng nội địa và quốc tế.  Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung cung cấp các giải pháp Tự động hóa Trạm và Điều khiển Hệ thống Điện tới các khách hàng công nghiệp và điện lực trên thế giới.

Tất cả mọi giao dịch, hóa đơn, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được thực hiện với tên mới từ ngày kể trên trở đi.  Thông tin Logo, mã số doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc của chúng tôi không đổi. Đồng thời, Công ty Cổ phần Hệ thống kỹ thuật ứng dụng kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Hệ thống kỹ thuật ứng dụng theo các hợp đồng đã ký kết trước đây.

Với hơn 20 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác cùng các Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian tới.